Lid worden

We willen volleyballen zo breed mogelijk promoten, daarom stellen wij iedereen in de gelegenheid om 4 maal gratis mee te trainen. 

 

Indien u na de proefperiode besluit lid te worden, dient u daarvoor een aanmeldingsformulier in te vullen. Hiermee geeft u een machtiging voor de automatische betaling van de contributie. 

Tevens verzoeken wij u de toestemmingsverklaring in te vullen. 

Indien u daarna besluit om lid te worden, moet u daarvoor een aanmeldingsformulier invullen met een machtiging voor automatische betaling van uw contributie.
 Het formulier kunt u ofwel inleveren op de training ofwel afgeven bij cq. Opsturen / e-mailen naar het secretariaat van Sic Pugno:
 
 Coehoornstraat 17
 4611 KN Bergen op Zoom
 E-mail: bestuur@sicpugno.nl


Graag ontvangen we u als nieuw lid bij Sic Pugno, een vereniging met een sportief en gezellig karakter.