Financieel

De driemaandelijkse (kwartaal) contributie bedraagt (peildatum begin seizoen):

senioren (ouder dan 18 jaar)

€ 43,50

junioren

€ 34,50

mini's + speeltuin

€ 28,50


 Hiervoor krijgt een seniorenlid minimaal 1,5 uur training per week en een juniorenlid minimaal 1,25 uur.
 De contributie wordt aan het begin van het kwartaal geïncasseerd in de maanden juli, oktober, januari en april.
  
 Indien u ook deelneemt aan de Nevobo-competitie dan komt hier de zogenaamde verplichte contributie aan de bond bij.
 Indien u ook deelneemt aan de ORV-competitie dan komt hier de zogenaamde verplichte contributie aan de organisatie bij.  


Deze bedraagt per seizoen:

Senioren

€ 100,00

Senioren ORV

€ 60,00

Junioren

€ 80,00

Mini's

€ 35,00

 

Voor de Nevobo-competitie speelt u gedurende het seizoen (oktober tot mei) ongeveer 20 wedstrijden.
 Mini's spelen gedurende 8 zondagen door het seizoen een aantal wedstrijdjes per zondag.
 
 De Nevobo-contributie wordt voor senioren en junioren in de maand september, voor aanvang van de competitie, geïncasseerd.
 Voor mini's wordt deze voor aanvang van de minicompetitie geïncasseerd.
 Alle contributies dienen per automatische incasso betaald te worden.


 Hier vindt U het Rabobank Euro-incasso certificaat.
 Ons rekening nummer bij de Rabobank is NL88 RABO 0138 9129 47.
  
 Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (e-mail) via bestuur@sicpugno.nl per einde van een kwartaal.
 Voor de competitie is opzegging alleen mogelijk per einde van een seizoen.
  
 Voor vragen over incasso's kunt u contact opnemen met:
 Email: financieel@sicpugno.nl